Tavoitteita

Sanon KYLLÄ!

 • Itä-Suomen kestävän kasvun kehittämiselle
 • Kohtuullisuusajattelulle
 • Isänmaan rakastamiselle, sivistyksen kunnioittamiselle sekä osaamisen ja yritteliäisyyden arvostamiselle
 • Tuloerojen kaventamiselle
 • Omaishoidon kehittämiselle ja sen maksuvastuun siirtämiselle Kelan hoidettavaksi
 • Heikoimmassa asemassa olevien tinkimättömälle puolustamiselle
 • Taistelulle työpaikkojen säilyttämiseksi Suomessa ja kotimaakunnassamme
 • Vallitsevien virallisten totuuksien kyseenalaistamiselle
 • Yhtäläisille ja riittäville eduille sotiemme veteraaneille
 • Vastuulliselle maahanmuuttopolitiikalle
 • Lähienergian ja biotalouden kehittämiselle
 • Nuorten työllistämismahdollisuuksien parantamiselle
 • Opiskelijoiden toimeentulon turvaamiselle
 • Jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamiselle

Sanon EI!

 • Ilmastokiihkoilulle, joka toteutuessaan nakertaisi syrjäseutujen elinmahdollisuuksia
 • Nato-kiihkoilulle
 • Vallan väärinkäytölle, ahneudelle ja kansalaisten halveksunnalle
 • Eriarvoistumiselle ja köyhdytyssuuntaukselle
 • EU-liittovaltiolle ja päätösvallan siirrolle Suomesta Brysseliin
 • Yli-innokkaan kilpailutuksen kautta tapahtuvalle peruspalveluiden rapauttamiselle
 • Syrjäseuduilla asuvien elinmahdollisuuksien kaventamiselle
 • Vanhojen puolueiden Sulle- Mulle -politiikalle