Tavoitteita

Politiikka on yhteisvastuullista toimintaa
Politiikka on yhteisvastuullista toimintaa

Sanon KYLLÄ!

 • Isänmaan rakastamiselle, sivistyksen kunnioittamiselle sekä osaamisen ja yritteliäisyyden arvostamiselle
 • tuloerojen kaventamiselle
 • omaishoidon kehittämiselle ja sen maksuvastuun siirtämiselle Kelan hoidettavaksi
 • heikoimmassa asemassa olevien tinkimättömälle puolustamiselle
 • taistelulle työpaikkojen säilyttämiseksi Suomessa ja kotimaakunnassamme
 • vallitsevien virallisten totuuksien kyseenalaistamiselle
 • yhtäläisille ja riittäville eduille sotiemme veteraaneille
 • vastuulliselle maahanmuuttopolitiikalle
 • lähienergian ja biotalouden kehittämiselle
 • nuorten työllistämismahdollisuuksien parantamiselle
 • opiskelijoiden toimeentulon turvaamiselle
 • jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamiselle


Sanon EI!

 • vallan väärinkäytölle, ahneudelle ja kansalaisten halveksunnalle
 • eriarvoistumiselle ja köyhdytyssuuntaukselle
 • EU-liittovaltiolle ja päätösvallan siirrolle Suomesta Brysseliin
 • Yli-innokkaan kilpailutuksen kautta tapahtuvalle peruspalveluiden rapauttamiselle
 • syrjäseuduilla asuvien elinmahdollisuuksien kaventamiselle
 • vanhojen puolueiden Sulle- Mulle -politiikalle